U bent hier

Curamare

Zorg met hart en ziel...

CuraMare biedt alle mensen die in onze regio op zorg en verpleging zijn aangewezen een zeer toegankelijk zorgaanbod. Wij zorgen ervoor dat onze cliënt of patiënt zo lang mogelijk thuis kan wonen, zo kort mogelijk in het ziekenhuis hoeft te verblijven en als dat nodig is zo comfortabel mogelijk binnen een van onze locaties. Wij bieden de juiste zorg, op het juiste moment, op de juiste plek.

Onze kernwaarden zijn deskundigheid, gastvrijheid, compassie en vertrouwen.

Deskundigheid betekent voor ons de belofte datgene wat we doen goed te doen. We werken volgens professionele standaarden, nemen verantwoordelijkheid voor ons handelen, staan open voor de mening en wensen van anderen en laten ons handelen toetsen door derden. 

Gastvrijheid is ons uitgangspunt voor allen waaraan wij zorg bieden. Wij verplaatsen ons in de gedachtewereld van de patiënt, cliënt, bezoeker en medewerker, hebben oog voor zijn of haar wensen en zorgen voor een veilig en welkom verblijf. 

Compassie of mededogen is onze drijfveer om ieder mens te behandelen zoals wij zélf behandeld willen worden: met waardigheid en respect voor lichamelijk en gestelijke integriteit. Als volwassenen en gelijkwaardige mensen. 

Vertrouwen is geloven in datgene wat we nog niet kunnen zien. Wij zijn trots op het vertrouwen dat patiënten, cliënten, bezoekers en medewerkers in ons stellen. Om het vertrouwen te rechtvaardigen zijn we recht door zee, doen we wat we zeggen en zeggen we wat we (gaan) doen, zijn we integer, communiceren we open en actief over zaken die misgegeaan zijn, boeken we resultaten en zijn we continu aan het verbeteren. 

Partner: