U bent hier

NFC Index 2011: kosten werkplek € 9.689,-

In 2011 daalden voor het vierde jaar op rij de facilitaire kosten van kantoren. NFC Index berekent jaarlijks de totale kosten per werkplek en per fte. In 2011 daalden de facilitaire kosten in Nederland met 2% ten opzichte van die in 2010. Tot € 9.689 exclusief btw per kantoorwerkplek. Nooit eerder waren de kosten van kantoren zo laag.

De facilitaire kosten van kantoren daalden in 2011 tot 85% van de startwaarde in 2003. In de achterliggende acht jaar zijn de kosten met 15% gedaald terwijl de inflatie voor consumenten in die periode met 14% toenam. Daarmee is de efficiency van de facilitaire functie in acht jaar tijd toegenomen met 29%. Een opmerkelijke prestatie van de sectoren facility management, vastgoed en ICT.


Grootste daler in 2011 waren de huisvestingskosten
De huisvestingskosten zijn goed voor ongeveer de helft van het gewicht van de index. Deze kosten daalden met 7%. Niet eerder daalden de huisvestingskosten voor kantoren zo fors. Van de totale jaarlijkse kosten per werkplek is de helft voor huisvesting (€ 4.451).

ICT kosten voor het eerst gestegen
De dalende trend in de afgelopen jaren van de kosten voor ICT wordt voor het eerst doorbroken met een stijging van +4% ten opzichte van 2010. Deze stijging wordt veroorzaakt door de toenemende kosten van servicedesk, werkplekbeheer en telematica. Hoewel bij de laatstgenoemde kosten de tarieven per eenheid van bandbreedte onder druk staan, heeft de toegenomen behoefte aan capaciteit tot meer volume en daarmee hogere kosten geleid. Van de totale jaarlijkse kosten per werkplek is een kwart voor ICT (€ 2.629).

2011 in cijfers
In Nederland bedroegen de mediane kosten in 2011 € 9.689 exclusief btw per kantoorwerkplek.
Omdat organisaties gemiddeld 0,9 fte per werkplek hebben waren de kostent € 10.642 exclusief btw per fulltimer.
In 2011 nam het vloeroppervlak per werkplek nauwelijks af tot 19,5 m² verhuurbaar vloeroppervlak per werkplek
Dit is bij 0,9 fte/WP ongeveer 21,5 m² verhuurbaar vloeroppervlak per fulltime equivalent.


NFC Index presenteerde woensdag de negende NFC Index®kantoren  tijdens het Facto-FM-congres in Ede en op de PROVADA in Amsterdam.
Deze index is de maat voor de jaarlijkse kostenontwikkeling van facilitaire voorzieningen van kantoren in Nederland. Bedrijven, instellingen en overheden, die actief willen sturen op kosten van ondersteunende processen in kantoren, passen de NFC Index® toe bij het vergelijken van gerealiseerde kosten per werkplek. Netherlands Facility Costs Index Coöperatie u.a., kortweg NFC Index, is de organisatie die deze index samenstelt en publiceert.

Download hier het jaarbericht NFC Index® kantoren 2011