U bent hier

Koninklijke Bibliotheek

De Koninklijke Bibliotheek (KB) is de nationale bibliotheek van Nederland en verzamelt alles wat in of over Nederland is uitgegeven. Als nationale bibliotheek heeft de KB in veel opzichten een voorbeeldfunctie. Zo richtte ze als eerste een digitaal magazijn in, en liep internationaal vooraan door zich als een van de eerste organisaties bezig te houden met digitale duurzaamheid.

Sinds 2015 voert de KB ook taken uit binnen het openbaar bibliotheekstelsel. De komende jaren is de verwezenlijking van de nationale digitale bibliotheek, waarin iedereen toegang heeft tot alle in Nederland uitgegeven digitale en papieren publicaties, het belangrijkste beleidsdoel van de KB. Dat wil ze realiseren met ‘de kracht van het netwerk’, dat wil zeggen, de andere bibliotheken en bibliotheekorganisaties in het land.

De afdeling Gebouwbeheer & Facilitymanagement (G&F) bestaat uit 14 medewerkers en draagt zorg voor beheer, inrichting en onderhoud van het KB-gebouw, en is verantwoordelijk voor de facilitaire dienstverlening aan personeel en publiek.

In het KB-gebouw zijn circa 20 instellingen gevestigd op het terrein van geschiedenis, cultuur en informatie. De KB, het Letterkundig Museum en het RKD (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie) zijn hoofdhuurders; de andere instellingen zijn medebewoners die door de KB gehuisvest worden. De KB is verantwoordelijk voor de algemene voorzieningen en coördineert de afspraken over de exploitatie en het gebruik van het gebouw.

Een baan bij de KB is kiezen voor een aantrekkelijke combinatie van veelzijdigheid en deskundigheid, traditie en pionierschap, zelfstandigheid en werken in teamverband en zeer goede arbeidsvoorwaarden, conform de CAO-onderzoekinstellingen (CAO-OI).

Een baan bij de KB is kiezen voor een aantrekkelijke combinatie van veelzijdigheid en deskundigheid, traditie en pionierschap, zelfstandigheid en werken in teamverband en zeer goede arbeidsvoorwaarden, conform de CAO-onderzoekinstellingen (CAO-OI). Lees verder

Partner: