U bent hier

Stichting HilverZorg

HilverZorg is een zorgorganisatie voor ouderen. HilverZorg biedt veelzijdige zorg, ondersteuning en aangepaste woonvormen. Dichtbij, in de eigen vertrouwde omgeving van onze klanten. Met kleinschalige, integrale zorg stellen we onze klanten in staat hun leven in te richten zoals zij dat zelf willen. Nu en in de toekomst. 

Visie
Ieder mens is uniek, heeft een eigen levensverhaal en een eigen kring van mensen waarmee hij zijn leven deelt en heeft gedeeld. Als gevolg van ouder worden en/of ziekte is de continuïteit hiervan en grip op het leven niet meer vanzelfsprekend. Dit heeft grote gevolgen voor de persoon zelf maar ook voor de familie en alle andere betrokkenen.

HilverZorg gelooft dat ieder mens het onvervreemdbare recht heeft om, ongeacht leeftijd of gezondheid, te allen tijde zichzelf te kunnen blijven.

Missie
Wij zijn er om beperkingen als gevolg van ouderdom en ziekte te voorkomen of vertragen, zo nodig te behandelen en anders in ieder geval de gevolgen te verzachten.

Wij bieden onze klanten in de regio Hilversum een veelzijdigheid aan zorg, van relatief eenvoudig tot gespecialiseerd en intensief. Deze zorg leveren wij zo veel mogelijk waar de klant woont.

Wij ontwikkelen specifieke expertise op het gebied van blijvende cognitieve beperkingen op basis van dementie, Niet Aangeboren Hersenletsel en ouderen met chronische psychiatrische problemen.
Partner: