U bent hier

Vilente

Organisatie

Vilente levert zorg en dienstverlening in de gemeenten Ede, Wageningen en Renkum. Onder het motto ‘thuis bij Vilente, Vilente bij u thuis’ staan dagelijks ruim 1.200 medewerkers klaar voor ruim 1.300 ouderen op het gebied van verzorging, verpleging en thuiszorg. Deze medewerkers worden ondersteund door 700 enthousiaste vrijwilligers.

Vilente levert thuiszorg, specialistische zorg en behandeling aan huis en heeft meerdere locaties beschikbaar waar cliënten tijdelijk of langdurig intensieve zorg en behandeling kunnen krijgen. De ambitie van Vilente is de zorg en dienstverlening zo lang mogelijk in de thuisomgeving van de cliënten te organiseren. Wanneer dat niet (meer) mogelijk is, biedt Vilente zorg en dienstverlening in een intramurale omgeving aan, waarbij Vilente ook dan de cliënt een ‘thuis’ wil bieden. Waar Vilente de dienstverlening eventueel zelf niet kan leveren, werkt zij samen met zorgpartners en woningcorporaties. Vilente kiest daarbij voor een sterk wijkgerichte en plaatselijke verankering. Dit vindt zijn vertaling in het samenwerken met andere betrokkenen in onder andere wijkteams en met gemeenten.
Vilente wordt professioneel geleid op basis van een ondernemende en pragmatische cultuur, die vanuit het directieniveau ook nadrukkelijk wordt uitgedragen. Zo staat Vilente vooraan bij nieuwe ontwikkelingen in de zorg, zoals bijvoorbeeld het experiment regelarm (zie vilente.nl). Het doel van dit experiment is om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om overbodige administratieve lasten weg te nemen in de zorg. Vilente kan zodoende zelf cliënten beoordelen en toelaten zonder tussenkomst van het CIZ. Verder werkt de organisatie aan het invoeren van kwaliteitszorg op basis van Planetree, met focus op cliënt en medewerker.


De organisatie is goed voorbereid op de belangrijke veranderingen die de sector momenteel doormaakt en heeft een uitstekende financiële positie. Dat wordt mede mogelijk gemaakt door een gezonde en servicegerichte bedrijfsvoering, waarin ondersteunende processen cliëntgericht en efficiënt zijn ingericht en middelen zoveel mogelijk worden ingezet voor de zorg- en dienstverlening. De stafafdelingen zullen steeds meer ondersteunend zijn aan zelfstandige zorgteams en dat stelt hogere eisen aan de dienstverlening. Vilente heeft als beleid te investeren in de kwaliteit van de staffuncties.

Partner: